Ons onderwijs

Op De Oase spelen en leren de kinderen heel veel. Dit gebeurt volgens de filosofie van het daltononderwijs. Een deskundig en betrokken team medewerkers ondersteunt de kinderen om vaardigheden op het gebied van samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Er is heel veel te vertellen over hoe we dit op De Oase doen. In de schoolgids kunt de informatie vinden die voor u hierbij belangrijk is.


Download Schoolgids

oase icon verantwoordelijkeheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid gaat hand in hand met vrijheid en het één kan niet zonder het ander. Vrijheid betekent dat elk kind zelf keuzes mag en kan maken. Verantwoordelijkheid betekent dat het kind ook de gevolgen van zijn keuzes kan dragen. Kinderen krijgen niet meer vrijheid dan de verantwoordelijkheid die ze kunnen dragen. Op De Oase leren de kinderen stap voor stap omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid in een gestructureerde leeromgeving.

oase icon samenwerking

Samenwerking

Ondanks hun zelfstandigheid hebben kinderen elkaar nodig om te spelen, van te leren en zich te ontwikkelen. Daltononderwijs biedt leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en klasgenoten aan hun taken werken, leren zij met elkaar om te gaan. Het samenwerken vormt hen ook op sociaal gebied. Zo leren ze bijvoorbeeld omgaan met verschillen, opkomen voor jezelf, je schikken aan anderen, omgaan met teleurstellingen, argumenteren en discussiëren.

oase icon effectiviteit

Effectiviteit

Het daltononderwijs gaat uit van het werken aan taken. Taken worden zo opgezet om doelen te behalen en het werken doelmatiger en efficiënter te maken. Het leert leerlingen immers verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk dat ze in vrijheid uitvoeren. De inhoud van de taken en de werkwijze van leerlingen zijn daarbij gericht op een effectieve inzet van tijd, hulpmiddelen en ondersteuning van medeleerlingen en leerkrachten.

oase icon zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid kan alleen tot bloei komen als kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid geboden krijgen. Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun taken zelf tot een goed einde te brengen. De leerkracht begeleidt de leerling hierbij. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Leerlingen leren om steeds beter zelfstandige keuzes te maken.

oase icon reflectie

Reflectie

Nadenken over het eigen gedrag en het eigen werk, is op daltonscholen erg belangrijk. Door reflectie is immers veel te leren! Deze reflectie van doelen, aanpak en resultaten kan zowel voor, tijdens als na een werkperiode plaatsvinden. Ook op schoolniveau en onder onze docenten vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs en eigen handelen voortdurend plaats.

 

 

Lees meer in onze schoolgids


Download Schoolgids

placeholder magazine

De Oase staat op de kaart

Wilt u meer weten over De Oase en onze school met andere scholen vergelijken? Dat kan, want ook De Oase staat op de kaart. Op deze site kunt u allerlei extra informatie vinden over onze school, zoals de resultaten op de eindtoets, de tevredenheid van leerlingen of wat we aan extra’s bieden.

De Oase staat op de kaart. Bekijk hier meer gedetailleerde info en vergelijk ons met andere scholen.

Bekijk en vergelijk De Oase


Scholen op de kaart banner