Aanmelden

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl 

Aannameprocedure leerlingen groep 1 t/m 8 (zij-instromers)

Ouders die een kind willen aanmelden voor groep 1 t/m 8, kunnen mailen naar Snezana en Malika via: administratie@basisschooldeoase.nl. In de e-mail graag het volgende vermelden: naam, geboortedatum, huidige school en groep en een telefoonnummer.

Als school zullen we kijken of er nog ruimte is in de desbetreffende groepen (groepsgrootte in combinatie met onderwijsbehoeften). Als blijkt dat er nog ruimte is, zullen we contact met u opnemen en kunt u de school bekijken en leren kennen tijdens de informatieochtend. Daarnaast zullen we contact opnemen met de huidige school van uw kind. Op basis van bovenstaande informatie zullen we een besluit nemen om wel of niet tot plaatsing over te gaan. Als school willen wij namelijk graag voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hen het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. U krijgt over de plaatsing binnen 6 weken na aanmelding bericht.

We hebben voor het schooljaar 2023-2024 nog ruimte in de volgende groepen:

  • Groep 1
  • Groep 3
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8