Missie / Visie / Identiteit

Scholen zijn er om onderwijs te geven aan kinderen. Alle kinderen horen aan het einde van groep 8 ongeveer dezelfde dingen geleerd hebben. Scholen verschillen echter in hoe ze dit doen en wat ze daarbij vooral belangrijk vinden. Onze kernwaardes vindt u hieronder.

Onze Missie

De Oase is een vreedzame school. Wij willen dat ieder kind zich optimaal kan ontplooien binnen het onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. We hebben oog voor de potenties van ieder kind en streven ernaar dat elk kind een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

jongen gluurt door blad van plant

Onze Visie

Het hart van onze onderwijsvisie is gericht op de brede ontwikkeling van ieder kind, voor nu en later. Op De Oase kiezen we hierbij voor daltononderwijs. Dat betekent dat wij de volgende vijf kernwaarden hebben: samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren én samen leven.

Onze Identiteit

Op onze school zijn kinderen van alle verschillende religieuze achtergronden welkom. Wij willen dat ieder kind zich kan ontplooien binnen het onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. Dit betekent dat wij een praktische vertaling hanteren van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en tolerantie in een pluriforme samenleving. Deze waarden zijn terug te zien in hoe we omgaan met kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen.

Komt uw kind ook naar basisschool De Oase?

De school voor daltononderwijs in Utrecht waarbij de focus ligt op verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.