Informatieochtenden

Wilt u een informatieochtend bezoeken? Dat kan door het maken van een afspraak. U kunt bellen naar de administratie op 030-6705453 of een e-mail sturen naar administratie@basisschooldeoase.nl.

Een informatieochtend start om 09.00 uur en duurt ongeveer een uur. Eerst krijgt u informatie over hoe wij werken bij de kleuters en in de andere groepen, wat daltononderwijs betekent, welke ondersteuning er is voor de kinderen en op welke manier u uw kind kunt aanmelden. Ook praten we met u over wat wij verwachten van ouders, hoe wij omgaan met toetsen, hoe wij invulling geven aan onze Christelijke identiteit etc.

Vervolgens krijgt u een privérondleiding door een leerling van groep 7 of 8. Hij of zij laten u de hele school zien. U kunt ook even bij een kleutergroep binnen kijken. Ten slotte wordt u weer teruggebracht en ronden we de informatieochtend af. De informatieochtenden zijn gepland op de volgende dagen:

  • Maandag 19 sept (Engels)
  • Dinsdag 4 oktober
  • Vrijdag 21 oktober
  • Vrijdag 11 november
  • Maandag 14 november (Engels)
  • Maandag 28 november
  • Vrijdag 16 december