De Oase in Leidsche Rijn: vreedzame basisschool Utrecht

Zoekt u voor uw kind een vreedzame basisschool in Leidsche Rijn waar u kind veilig naar school kan en uitgedaagd wordt? De Oase is een basisschool met een Christelijke identiteit die werkt volgens de filosofie van het daltononderwijs. Iedereen is hier elke dag welkom om samen te spelen, samen te werken en samen te leren.

Basisschool Leidsche Rijn: De Oase in wijk Het Zand

In het hart van Leidsche Rijn, stadsdeel van de stad Utrecht, ligt de wijk Het Zand. Hoewel het een echte nieuwbouwlocatie is, is de omgeving verrassend groen en authentiek dankzij het behoud van oude boerderijen, huizen, linten, fruitboomgaarden en sloten. Midden in die fijne wijk staat onze basisschool, de Oase, een veilige basisschool die zich richt op de brede ontwikkeling van ieder kind. Hoewel we vanuit een Christelijke visie werken, is iedereen welkom op onze school, ook met een andere religieuze achtergrond.

Iedereen welkom op onze school met christelijke inspiratie

Wij willen dat ieder kind zich kan ontplooien binnen het onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. Daarom zijn op onze basisschool Utrecht kinderen van alle verschillende religieuze achtergronden welkom. Wel houden we hierbij vast aan christelijk geïnspireerde en praktisch vertaalbare waarden en normen, zoals respect, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en tolerantie in een pluriforme samenleving. Deze waarden vormen de grondslag voor hoe we omgaan met kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen.

Het vreedzame karakter van onze Utrechtse basisschool

Vreedzame school is een belangrijk speerpunt binnen De Oase. We hebben oog voor de potenties van ieder kind en streven ernaar dat elk kind een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Zo streven we ernaar om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn. Het idee erachter is dat iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en dat conflicten op een constructieve manier worden opgelost. Dit houdt in dat kinderen leren open te staan voor verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.

De Oase als brede basisschool Leidsche Rijn Utrecht

De Oase is een brede school waar professionals uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken in het belang van de kinderen. Onze onderwijsvisie is gericht op de brede ontwikkeling van ieder kind, voor nu en later en kiezen hierbij voor daltononderwijs. Dat betekent dat wij de volgende vijf kernwaarden hebben: samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij, door samen werken, samen leren én samen leven.

Daltononderwijs op basisschool Utrecht? Ook De Oase

We werken daarbij vanuit de filosofie van het daltononderwijs. Daltononderwijs staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Het is adaptief onderwijs dat kinderen uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. We richten ons daarbij op de volgende vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Ook De Oase als basisschool Utrecht voor uw kind?

Lijkt een vreedzame school die werkt volgens de filosofie van het daltononderwijs u wel iets voor u kind? Wilt u ook zien hoe uw kind dagelijks de uitdaging krijgt zich zelfstandig voor te bereiden op onze maatschappij? Wij vertellen u graag meer over onze school en de mogelijkheden voor u kind. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden voor een informatieochtend.